image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Archiv aktualit > Starší aktuality

Starší aktuality

Závěr školního roku

Poslední týden školního roku je vždy plný úklidových prací. Protože každý z nás přiložil ruku k dílu, zbylo i několik dní na odpočinek a zábavu. Druháci a třeťáci si uspořádali hradní slavnost, na kterou pozvali i ostatní spolužáky. Nejstarší si s chutí zavzpomínali na svá „školková léta“ na pískovišti. Malé děti vyrazily na výlet do Slatiny. S páťáky a jejich rodiči jsme podnikli cyklistický výlet na bowling do Chocně, a protože se nám po prázdninách rozutečou do všech stran, symbolicky jsme vypustili létající lampiony a popřáli všem „šťastný let“ a krásné prázdniny.

Milý host

Angličtinu se učí děti v naší škole od 1. ročníku. V přípravném období navštěvují kroužek Hello, kde se zábavnou a hravou formou seznamují s jazykem. Ve 3. ročníku pokračují systematickou výukou. Milým a již pravidelným hostem v naší škole se stala sestra Elišky Svatošové – „Jíťa“, která již trvale žije a pracuje s dětmi v Londýně. Při každé z cest do ČR nezapomene na srubské děti, udělá si čas na besedu a vždy nás potěší milým dárkem. Naši školáci jí s chutí předvedou, co nového se naučili. Při minulé návštěvě nám také představila svého anglicky mluvícího přítele Robina, kterého si děti velmi oblíbily. Oběma děkujeme za spolupráci a k chystané prázdninové svatbě přejeme mnoho štěstí.

Letní slavnost

Tak jako každý rok, i letos jsme se sešli s dětmi, jejich rodiči i prarodiči na zahradě školky, abychom se společně rozloučili s uplynulým školním rokem.

Už samotný název letošní Letní slavnosti (motivovaný výletem do Litomyšle) - „Zámecké radovánky“ - všem mnohé prozradí. Nejprve děti v písničkách a verších předvedly, co se děje v královské zahradě na jaře, následovala zpívaná pohádka „O skřípavém království“, vydařené bylo i rytířské klání dětí. Nechyběla ani projížďka na koníku (z trubičky, plastové láhve a mikrotenových sáčků), kterého pomohli dětem vyrobit rodiče. Malí rytíři pak na zahradních stanovištích plnili zábavné rytířské úkoly a společně hledali poklad vyznačený na mapě. Významnou částí slavnosti bylo rozloučení s budoucími prvňáčky spojené se slavnostním šermováním. Celé odpoledne jsme všichni zakončili opékáním párků za školou.

Vycházka dětí z MŠ do Slatiny

Každoročně se děti z okolních vesnic těší na společnou vycházku právě k nim. Vzhledem k letošnímu deštivému počasí jsme se letos vypravili jen do Slatiny, ale stálo to za to. Děti nám ukázaly, kde bydlí, pochlubily se svými čtyřnohými kamarády, Pavlínka i papoušky. U Kačenky jsme zase obhlédli dílnu jejího tatínka. Cestou si děti pochutnaly na dobrotách, které měly v batůžku, ale i na bonbónech, kterými nás všude maminky obdarovaly.

Škola v přírodě – příroda ve škole

V jarních měsících vyjíždějí žáci městských škol do ŠKOL V PŘÍRODĚ, aby strávili alespoň pár dní ve zdravém prostředí. Vesnické děti mají tu výhodu, že jsou uprostřed přírody po celý rok. Ideální poloha srubské školy nabízí možnost poznat všechny ekosystémy – louku, pole, rybník, les i okolí lidských obydlí.

Často realizujeme výuku přímo venku, využíváme naučnou stezku u školy nebo se vydáme na vycházku do blízkého okolí. Porovnáváme změny v různých ročních obdobích.

Mnohé děti mají zkušenost i s chovem domácích zvířat nebo mazlíčků. O své poznatky se rády rozdělí se svými spolužáky a jejich zvířecí kamarády si můžeme často prohlédnout i zblízka.

Díky spolupráci se ZOO obchodem Terall ve Vysokém Mýtě se děti seznámily i s exotickými živočichy, některé z nich máme možnost pozorovat v našem koutku živé přírody přímo ve škole.

Také neživé přírodniny jsme měli možnost poznat v poutavé besedě s odborníkem na horniny a nerosty panem Štafenem..

Na závěr školního roku si pro nás připravila zajímavý přírodovědný program i paní Horáková ze Srubů. Svět drobných živočichů jsme mohli obdivovat také díky lupám, které spolu s dalšími užitečnými pomůckami naší škole darovala rodina Rudolfova. Děkujeme všem za spolupráci.

Snažíme se přírodu poznat, pochopit a chránit.

Srubský talent

Stalo se již tradicí naší školy, že starší žáci připravují svým spolužákům zajímavé programy. Takové aktivity vždy vítáme a podporujeme. Tentokrát dívky ze 4. a 5. ročníku zorganizovaly soutěž , ve které měly děti možnost ukázat ostatním, co je baví a čemu se věnují ve volných chvílích. Soutěžící nám předvedli tanec, hru na piáno, kresbu dle předlohy, stolní tenis, Capueru (brazilský bojový tanec) a gymnastiku. Náš obdiv si získali nejen odvážní soutěžící, ale také organizátorky, které vše zvládly na výbornou.

Nečekaným, ale velmi milým překvapením na závěr bylo předání zvláštní ceny všem zaměstnancům školy. Děvčatům děkujeme, dort byl výborný!

Svůj talent nám však děti dokazují i v průběhu celého roku. Velice pěkný byl i nedávný koncert žákyň z 1.ročníku, který připravily na hodinu hudební výchovy.

Školní výlet

Po náročném „písemkovém“ týdnu jsme si všichni zasloužili odměnu v podobě školního výletu. Na závěr třídních celoročních her „Pohádkový hrad“ a „Ostrov pokladů“ jsme letos

(též z nostalgických důvodů) zvolili hrad Bouzov. V každé komnatě na děti čekala jiná pohádková postava s veselým vystoupením. Tentokrát se na nás štěstí usmálo. Počasí bylo přímo ideální. Nezapomenutelným zážitkem však bylo náhodné setkání s prezidentským párem na nádvoří hradu, na které se vyplatilo si chvíli počkat, obzvlášť když nám čekání zpříjemnil smyčcový koncert na přání.

Také prohlídka Javoříčských jeskyní nás nezklamala. Dětem se až tajil dech nad pohádkovou krápníkovou výzdobou, kterou pro nás příroda za tisíce let vytvořila. A tak jsme si všichni uvědomili, že není nutné cestovat na daleké ostrovy, neboť naše země je plná pokladů a stojí za to si sbalit batůžek a vydat se je o prázdninách objevovat. Přejeme vám šťastnou cestu!

Kroužky 2009/2010

V letošním školním roce si mohly děti vybrat z nabídky kroužků Klokánek, Zvoneček, Hello, Flétna, Start a Artík. Školní rok se chýlí ke konci a ve druhém červnovém týdnu proběhla závěrečná setkání. Nechyběla sladká odměna nebo oblíbená vodní bitva.

Zvlášť děkujeme nepedagogickým pracovníkům školy, kteří se podíleli na přípravě vedení výtvarného kroužku Artík (paní Peckové, Neradové, Prachařové).

 

 

Člověk a zdraví

Způsobem přiměřeným věku seznamujeme žáky s funkcí a částmi lidského těla a s tématy , které s životem člověka souvisí. Na první červnový týden jsme připravili výukový blok s názvem ČLOVĚK A ZDRAVÍ. V úvodu jsme přivítali ochotnou maminku paní Svatošovou , která dětem vyprávěla o své práci u rychlé záchranné služby a zároveň s dětmi zopakovala zásady první pomoci ( tímto děkujeme za spolupráci).

Následovala zdravá svačinka, kterou si tentokrát připravil každý sám. V pracovních centrech si pak žáci např. vyzkoušeli i umělé dýchání, naučili se zdravotní cviky pro správné držení těla nebo se pokusili dle zásad zdravé výživy sestavit jídelníček .

Vážíme si toho, že v naší školní jídelně máme možnost se stravovat opravdu zdravě.

Neméně zajímavá byla pro všechny návštěva branně bezpečnostního netradičního cvičení BRABENEC v Dobříkově, kde jsme mohli pozorovat v akci hasiče, policii i záchrannou službu. Příjemné bylo , že se na nás tentokrát usmálo i slunce.

Praha

Ve vlastivědném projektu „ CESTUJEME PO ČR“ žáci 4. a 5. ročníku postupně seznamují své spolužáky s jednotlivými kraji naší vlasti. V minulém týdnu jsme se více věnovali hlavnímu městu, proto jsme se 19.5. do Prahy vypravili. Vzhledem k tomu, že ti nejstarší už navštívili v minulých letech Vyšehrad, Národní muzeum, Václavské i Staroměstské náměstí, Národní divadlo a Karlův most, naplánovali jsme letos exkurzi do České televize, která byla velice zajímavá. Na závěr si děti měly možnost vyzkoušet své herecké schopnosti v pohádkovém studiu. Některé chlapce však více lákala nabídka postavit se na chvíli za opravdovou kameru. Naše putování Prahou jsme zakončili prohlídkou Pražského hradu.

I když nám letos počasí na našich cestách příliš nepřeje, nálada byla výborná a už se všichni těšíme na červnový školní výlet. Tentokrát zamíříme na Moravu.

Výlet do Litomyšle

Dne 13. května děti z mateřské školy navázaly na téma o princeznách a rytířích výletem na zámek do Litomyšle. Na nádvoří si zahrály na rytíře, v zámeckém divadle si vyzkoušely zazpívat „Královskou píseň“. V muzeu si děti prohlédly výstavu Barbie a staly se princeznami. Výlet zakončily vanilkovou zmrzlinou na náměstí.

 

Co děláme po přestávce?

„...Hrajeme si na zvědavce.

Zvěda zvěda zvědaví,

čtení, psaní, počítání

nacpeme si do hlavy...“

A je to skutečně velký kus práce, který musí malí školáci za 10 měsíců zvládnout. Především na děti jsme mysleli, při tvorbě vlastního vzdělávacího programu „Škola plná života“. A jak již název napovídá, věříme, že naši žáci budou do života dobře vybaveni potřebnými dovednostmi i vědomostmi. Potěšilo nás, že letošní kontrola z České školní inspekce (zaměřená na málotřídní školy) hodnotila náš ŠVP pozitivně. Jako jeden z mála, je náš dokument plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Co děláme o přestávce?

„...hrajeme si na hlodavce.

Hlody, hlody do svačiny,

nacpeme se vitamíny...“

nabízí se odpověď v písni J. Nohavici. A nejinak je tomu i u nás o malé „svačící“ přestávce. Děti netrpělivě vytahují z aktovek své svačinky, aby se podívaly, jaké dobroty jim jejich maminky nachystaly.

Nejvíce se však těšíme na „velkou“ přestávku. Po pilné práci si všichni zaslouží očekávaných 20 minut relaxace. Za příznivého počasí využíváme celoročně prostranství okolo školy převážně k hrám a sezónním činnostem dle vlastního výběru (tímto děkujeme panu Ročkovi za pravidelnou údržbu travnatých ploch).

Pokud nám počasí nepřeje, scházejí se děti v tělocvičně, v hudebně nebo zajdou za svými kamarády do sousední třídy. Kdo je opravdu unavený, může využít odpočinkových koutů.

Prohlédněte si naši fotogalerii a pochopíte, proč nejméně oblíbenou větou v naší škole je:

„Konec přestávky – začínáme.“

Májové dny

Ve spolupráci s Obcí Sruby jsme si i letos 7. května připomněli památku obětí 1. a 2. světové války položením květin u pomníků v obci. Starší žáci se vydali do lesa k památnému místu

„U partyzána“.

Den rodiny

Ve čtvrtek 6. května 2010 oslavily děti mateřské školy se svými rodiči Den rodiny.

Po krátkém básničkovém programu, předaly dárečky svým nejbližším.

Dále odpoledne pokračovalo společným hraním s magnetickou stavebnicí Geomag a posezením u kávy.

Plavecká výuka

V rámci výuky tělesné výchovy absolvují žáci naší školy dvakrát během pěti let plavecký kurz. Pod vedením odborných instruktorů se naučí základům plaveckých stylů. Nemalé kurzovné hradí škola spolu s obecním úřadem. Proto nás mrzí, že některé děti se ze zdravotních i jiných důvodů nemohly této výuky zúčastnit.

3. května proběhla závěrečná lekce, ve které žáci předvedli, co se během deseti týdnů naučili. Ti nejmenší uplavali i 10 metrů. Nejlepší plavci změřili své síly v závodě na 200 metrů. Všichni si na památku odnesli své „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“.

Příště navštívíme plavecký bazén ve Vysokém Mýtě až ve školním roce 2011/2012.

Třídní schůzky

V posledním dubnovém týdnu proběhly v naší škole informativní schůzky o prospěchu a chování žáků. Mnohé děti využily možnosti se zúčastnit s rodiči a pochlubit se svými výsledky. Rádi jsme přivítali i nejmenší sourozence, kteří si však ještě pár let musí počkat, než poprvé usednou do školních lavic.

Den Země

22. dubna slavíme každoročně Den Země. Také proto jsme se v uplynulých dnech více věnovali tématu ochrany přírody. Všichni žáci se podíleli na jarním úklidu okolí školy a většinu překvapilo konečných 8 kilogramů vysbíraných odpadků.

V pracovních centrech se starší děti věnovaly problematice třídění odpadu a recyklace. Nižší ročníky se seznámily s ohroženými druhy živočichů a některé z nich se pokusily i vymodelovat. Těší nás, že například netopýra nebo modráska můžeme zahlédnout i v naší obci.

21. dubna jsme se vydali na vysokomýtské náměstí, kde se děti zúčastnily ekologického programu.

Nakonec se starší žáci společně se svými rodiči zamýšleli nad ekologickým chováním své rodiny. Výsledné práce si můžete prohlédnout v přízemí školy nebo v naší fotogalerii.

Pecky, fláky pro páťáky

Ve středu 31. března 2010 jsme se na pozvání ZŠ Sv. Čecha Choceň zúčastnili zábavného soutěžního víceboje PECKY, FLÁKY PPO PÁŤÁKY.

Žáci se rozdělili na dvě skupiny. Mladší fandili starším, kteří měli možnost stát se kuchaři, cestovateli, horolezci, sportovci, hrnčíři, přírodovědci a matematiky.

Těšíme se na další setkání.

Celoškolní projekt „Vítání jara“

Po dlouhé zimě se žáci naší školy s chutí zapojili do celoškolního projektu „Vítání jara“.

O výzdobu vchodových dveří na téma JARO U VODY se postaral kroužek Artík. Starší žáci připravili optimistický plakát do vývěsky pro spoluobčany s názvem CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO. Žákyně 5. ročníku zorganizovaly pro nejmladší KARNEVAL plný veselých soutěží. Děti ze školní družiny nacvičily program jarních říkadel, písní a koled doprovázený hrou na flétnu. Toto vystoupení předvedly nejen svým spolužákům, ale i dětem z mateřské školy v Chocni.

Vlastnoručně vyrobenou Moranu jsme vynesli ze vsi a všichni věříme, že zima už se nevrátí!

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/2011 proběhne od 15. 3. do 19. 3. 2010. Žádosti o předškolní vzdělávání je možno si vyzvednout, ale i vrátit ve výše uvedeném termínu v mateřské škole v čase: 7.00 – 9.30 a 14.00 – 15.30 hodin.

Společná akce rodičů s dětmi ve škole

Ve čtvrtek 18. února 2010 jsme si užili odpoledne nad stavebnicí GEOMAG, kterou nám poskytlo kreativní centrum Magnet hrou Choceň.

Rodiče spolu s dětmi hravou formou nahlédli do tajů magnetismu, geometrických tvarů i architektury a postavili jedinečné stavby.

Vzdělávací program záchranné stanice „STOP“

V pátek 12. února 2010 navštívili naši školu zástupci záchranné stanice „Stop“. Děti nejvíce zaujalo poutavé vypravování o opuštěných a poraněných zvířatech a zajímavosti z říše živočichů. Kaně, sovu či volavku někteří viděli poprvé v životě. Pro všechny děti to byl velký zážitek.

Srubská zimní olympiáda

V úterý 2. února 2010 proběhla v naší škole „srubská zimní olympiáda“. Všechny děti si užily sportovního dopoledne v duchu fair play a porovnaly svoje síly v několika disciplínách (srubská kombinace, bobování, běžky...).

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne 22. ledna 2010 v 16 hodin v budově naší školy. Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší žáci a učitelé školy.

Pozvánka na vánoční slavnost 2009

Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády, přátele srubské školy na vánoční slavnost 2009, která se uskuteční v pondělí 21. prosince v 17 hodin ve srubské škole.

Všichni jste srdečně zváni.

Divadelní představení

V pondělí 7. prosince 2009 jsme navštívili Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě. Viděli jsme pohádku „Tygřík Petřík“.

Mikulášská nadílka

V pátek 4. prosince 2009 se uskutečnila v naší škole mikulášská nadílka „Děti dětem“.

Tak jako každý rok, tak i letos si nejstarší žáci v převlečení za čerta, Mikuláše a anděla přichystali pro své mladší spolužáky vystoupení s překvapením. Nechyběly písničky, básničky a kornout plný sladkostí.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční 26. listopadu 2009 od 15.00 hodin v budově školy.

Ředitelské volno

V pondělí 16. listopadu 2009 mají školáci v základní škole ředitelské volno.

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 6. listopadu 2009 navštívili žáci prvního ročníku s paní učitelkou místní knihovnu. V rámci projektu „první čtení“ se seznámili s pojmy kniha, knihovna, ilustrátor, prohlédli si knihy o princeznách, vílách, dětských hrdinech a kamarádech. Pod vedením knihovnice paní Novotné a pana Farkače byli na závěr pasováni na čtenáře. Nejvíce radostí ale měli z dárečků, které pro ně paní Novotná připravila.

Halloween

Dne 27. října proběhl na naší škole halloweenský den. Děti si přinesly na tento den krásně narostlé dýně, ze kterých vyráběly dýňové lampionky a připomněly si v rámci výuky anglického jazyka zvyky a tradice anglicky mluvících zemí.

 

 

Turnaj v kopané a v kroketu v Zámrsku

Dne 29. září jsme se zúčastnili fotbalového a kroketového turnaje málotřídních škol, který tento rok pořádala Základní škola Zámrsk. Na turnaj se sjeli žáci z okolních škol: Dobříkov, České Heřmanice, Knířov, Tisová, Vraclav, Sruby a Zámrsk. Naši žáci se ve fotbale umístili na vynikajícím prvním místě a získali putovní pohár. Turnaj v kroketu hrála většina škol poprvé, všichni se ale snažili podávat skvělé výkony.

Všem hráčům, kteří reprezentovali naši školu blahopřejeme.

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010

Nový školní rok začne pro žáky v úterý 1. září 2009, kdy se sejdeme v 8.00 hodin v prostorách tělocvičny školy ke slavnostnímu zahájení.

Začínáme tradičně divadelním představením pohádkáře pana Havla.