image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Provoz školy

Provoz školy

Mateřská škola

▪ pondělí – pátek od 6.30 -  do 16.00 hodin

▪ odchod po obědě: od 12.20 – do 12.30 hodin

Základní škola

▪ škola se otevírá v 6.30 hodin pro žáky přihlášené do ranní školní družiny, pro ostatní v 7.30 h.

▪ vyučování začíná v 8.00 hodin

 Dveře obsluhuje elektronický vrátný, proto v případě uzavřených dveří zvoňte na zvonek s „okem“. V provozu zůstává i druhý starší zvonek a dále je zvonek vzadu u dveří ke školní kuchyni a u vstupních dveří do mateřské školy.

Školní družina – zájmové vzdělávání

▪ ranní provoz od 6.30 – do 7.30 hodin 

▪ odpolední provoz od 11.45 – do 16.00 hodin

Pokud potřebujete uvolnit dítě dříve než je uvedeno v přihlášce do ŠD, je nutné podat písemnou zprávu rodičů.

Zájmové kroužky

▪ probíhají zpravidla od 13.00 – do 14.00 hodin (dle nabídky na školní rok), pokud nedostanou rodiče písemnou informaci o změně od vedoucího kroužku.

Omlouvání nepřítomnosti

▪ v mateřské škole na omluvném listu nebo telefonicky

▪ v základní škole do tří dnů od začátku nepřítomnosti (omluvit lze telefonicky, SMS zprávou třídnímu učiteli). Písemnou omluvenku přinese žák v omluvném listu žákovské knížky po skončení absence.

▪ ve školní družině písemná zpráva nejpozději do začátku vyučování v den, kdy nastává změna v docházce.

Uvolňování z výuky v základní škole

▪ z 1 vyučovací hodiny – vyučující pedagog, který hodinu vede (nutná písemná zpráva rodičů)

▪ 1 den – 1 týden: třídní učitel

▪ na dobu delší než 1 týden – povoluje ředitelka školy na písemnou žádost rodičů