image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis dětí do MŠ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

ab.jpg

Integrovaná základní škola a mateřská škola ve Srubech vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců v měsíci květnu v termínu od 2. 5. do 13. 5. 2022.

 

Žádost o přijetí si můžete stáhnout zde: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo vyzvednout osobně v mateřské škole ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin.

 

Vyplněnou žádost doručíte následujícími způsoby:

Ø  datovou schránkou (ID školy wk9ds3s)

Ø  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat prostý email)

Ø  poštou, na adresu školy - Integrovaná základní škola a mateřská škola,

             Sruby 80, 565 44

Ø  osobním podáním – vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

 

Je jedno, kterou z variant zvolíte, je ale důležité, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 13. 5. 2022.

 

Zákonný zástupce zasílá:

Ø  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ø  kopii rodného listu dítěte

Ø  a doloží, že dítě bylo řádně očkováno (potvrzení dětského lékaře)

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let).

Zákonný zástupce tuto povinnost očkování dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti o přijetí. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Další informace:

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

V případě nejasností můžete volat na telefonní číslo 465486113 nebo napsat na email: skola.sruby@unet.cz

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (můžete ale požádat o jeho vydání), bude oznámeno:

Ø  zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (u vchodových dveří do budovy školy)

Ø  na webových stránkách školy www.skolasruby.cz

 

Směrnice a kritéria přijímání dětí do MŠ naleznete zde: Směrnice pro přijímání dětí do MŠ

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Mgr. Jana  Šejnohová, ředitelka školy