image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Archiv aktualit

Aktuality z naší školy

 

 

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012

Ve čtvrtek 1. září 2011 začíná pro žáky nový školní rok, který tradičně zahájíme divadelním představením pohádkáře pana Jana Havla. Tentokrát se můžeme těšit na příběhy Ondřeje Sekory z Knížky Ferdy Mravence. Sejdeme se v 8.00 hodin v prostorách tělocvičny školy.

Ke slavnostnímu zahájení jsou srdečně zváni rodiče i prarodiče žáků prvního ročníku.

Těšíme se na setkání.

Závěr školního roku v mateřské škole

Letošní krásné teplé jaro nás přímo „volalo“ do přírody. A tak jsme se vydali na celé dopoledne za poklady lesa. Našli jsme spoustu zajímavých přírodnin, které jsme hned využili k postavení všelijakých domečků a zahrádek.

Často jsme také chodili k Podedvoráku – pozorovat změny kolem i na vodní hladině.

A protože pod vzrostlým dubem byl pěkný chládek a různé velikosti a tvary kamenů, rádi jsme si u rybníka hráli.

Polodenní vycházky se staršími dětmi do okolních vesnic s námi trávila studentka pedagogické školy, Tereza Rumlerová, která v naší MŠ vykonávala čtrnáctidenní pedagogickou praxi. Vydařila se nám společná vycházka do Slatiny vyhlídkovou cestou po stráni kolem kostela. Slatinské děti nám rády ukázaly, kde bydlí.

Velice jsme si také užili vycházku do Dobříkova. Bublákovi nám k hrám poskytli svou zahradu, pohostili nás nanuky a dovolili nám nakrmit a „pomuchlat“ jehňátka. Dvě malá jehňátka jsme už znali, protože nám je před Velikonocemi paní Bubláková přivezla přímo do školky.

Bezvadná byla také návštěva u Adámka. Díky ochotě paní Soukenkové si děti vyzkoušely jízdu na bateriové čtyřkolce, vydováděly se na trampolíně a hledaly (a našly) schovaný sladký „poklad“.

Se všemi dětmi jsme letos podnikli celodenní výlet do Častolovic. Prohlídka zámku, přizpůsobená malým dětem, nadchla svou bohatostí opravdu všechny. Chlapci obdivovali, krom jiného, starodávné zbraně, dívky zaujal pokojíček pro panenky. Na nádvoří jsme si snědli dobrou sekanou od paní kuchařky a vydali se prozkoumat zvěřinec. Zvířátek je tu opravdu hodně a jsou vstřícná, takže se od nich dětem ani nechtělo. Motivací byla zámecká zmrzlina. Kolem obory se srncem Matýskem a prasátkem Růženkou jsme prošli k dětskému hřišti. Po pohrání a svačině jsme se plni zážitků vrátili autobusem domů.

Den dětí jsme letos pojali pohádkově. Školáci nás pozvali na své vystoupení plné hádanek. Ve školce, po maňáskovém divadle, se děti vystřídaly v různých rolích při dramatizaci pohádky „O koblížkovi“. Užily si dost legrace.

Poslední měsíc školky jsme prožili „v cirkuse“. Tematická část „Naše malé slavnůstky“, plná her, písniček, příběhů a výtvarného tvoření, byla motivací a přípravou na závěrečnou slavnost s rodiči. Letní slavnost byla letos tedy „cirkusová“. Po ,krátkém hudebním vystoupení našich malých „klauníků“ si každý mohl vyzkoušet pár „cirkusáckých“ úkolů. Na deseti stanovištích byli připraveni „šašci“ – školáci, kteří seznámili děti s úkolem. Za splnění každému dali barevnou stužku. „Klauníci“ byli moc šikovní. Očekávanou chvílí jistě bylo slavnostní nastoupení a šerpování budoucích prvňáčků. Letos jich půjde do školy dvanáct. Letošní slavnost byla zpestřena slíbenou výstavou keramiky. V trávě na zahradě se hliněné výrobky rodičů a dětí nádherně vyjímaly. Na závěr slavnosti jsme si všichni opekli párky a krásnou tečkou pro radost dětem byly nafouknuté balónky, kterými nás obdarovali Bublákovi. Děkujeme.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci během celého roku a přejeme pohodové letní dny.

Soutěže a srovnávací testy

Jednou z priorit naší školy je vést žáky k vzájemné spolupráci a schopnosti pracovat v týmu. Proto většinu aktivit směřujeme k dosažení tohoto cíle. Avšak i soutěže, ve kterých mohou děti odhalit své silné stránky a zažít pocit úspěchu, ke školnímu životu patří a mnohdy napomáhají k motivaci a získání zdravého sebevědomí dětí. Za pomoci rodičů se v soutěži o „MATEMATICKÉHO KRÁLE“ žáci zdokonalili v násobilce. Potěšilo nás, že všichni zvládli matematické spoje v potřebném tempu a nikdo nebojoval o titul „matematického hlemýždě“.

Nejstarší žáci se každoročně účastní celostátních srovnávacích testů Kalibro.

Všichni zájemci o studium na gymnáziu z pátého ročníku byli přijati . Nejlepších výsledků v přijímacích testech zaměřených na všeobecné studijní předpoklady dosáhla Zdena Rudolfová, která se na litomyšlském gymnáziu umístila na 1. místě.

Mnoho soutěží si však děti připravují pro své mladší kamarády samy. V soutěži „SCHOOLSTAR„ letos hodnotila výkony zúčastněných porota ve složení Pavlína Trinklová, Tereza Dostálová, Kateřina Smrčková a Matěj Kadrmas. Velmi těsně zvítězila taneční dvojice „Šmoulinek“, ale moc se nám líbila i vystoupení hudební, dramatická a sportovní.

Na „DEN DĚTÍ“ zahráli páťáci pohádku „ Kamenná polévka“a to dokonce dvakrát, nejdříve v češtině a poté i anglicky. Družinové děti si pro nás připravily pěkné pásmo básní, písní a hádanek. Nakonec si zájemci měli možnost změřit své síly ve „Srubském pětiboji,“ který výborně zvládl organizační tým ve složení Denis Žaba, Zdena Rudolfová, Michal Bruchtil, Petr Pešava. A kdo nechtěl soutěžit, mohl si svůj svátek užít dle své volby. Všichni s chutí navštívili výtvarnou dílnu a vyrobili si na památku keramické sluníčko.

Do „ČESKÉ TŘEBOVÉ“ se vypravil tým žáků 4. a 5. ročníku změřit své znalosti z oblasti přírodovědy. V poznávání živočichů, rostlin, nerostů a hornin se většina účastníků umístila v první desítce.

Nadaní sportovci byli vybráni, aby naši školu reprezentovali na atletických závodech ve Vysokém Mýtě. I přes velkou konkurenci, na této soutěži s mezinárodní účastí, některé srubské děti dokázaly získat cenné medaile. Všichni si vážili toho, že se „ ŠKOLYMPIÁDY“ mohli zúčastnit, ale když vítězství některým uniklo jen o kousek, bylo těžké se smířit s porážkou. A tak často zaznívala slova útěchy: „Nebuď smutný, to se stává, pokaždé se nevyhrává.“ Nejvíce však oceňujeme to, že naše děti soutěží v duchu fair play, jako opravdoví sportovci.

Jaro na cestách

Krásné jarní počasí letos přímo lákalo vydat se na cesty. Vlastivědná putování nás tentokrát zavedla na místo připomínající loučení Jana Amose Komenského s rodnou vlastí – na Růžový palouček nedaleko Litomyšle. Dále jsme pak pokračovali po stopách Keltů do muzea v „NASAVRKÁCH“, ale malou zastávku jsme si udělali i na místě, které se váže k smutným událostem druhé světové války, v bývalé obci Ležáky. Toto neslavné období našich dějin si též pravidelně připomínáme v květnových dnech POLOŽENÍM KVĚTIN na hroby padlých hrdinů v naší obci. Vždy nás znovu dojímá příběh mladého partyzána Saši Bogdanova, který padl nedaleko Srubů jen několik dní před koncem války. Při těchto vycházkách máme skvělou příležitost pozorovat změny v přírodě na jaře.

Objevná byla i přírodovědná výprava k Podedvornímu a Končinskému RYBNÍKU.

Další cesta vedla již tradičně do „PRAHY“, která nás láká každoročně svými historickými památkami. Tentokrát jsme se více věnovali tématu starých českých pověstí na Vyšehradě i v Národním muzeu. Nemohli jsme však opominout také další významná místa jako Václavské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem, Karlovu univerzitu či Židovské město. Procházka naším hlavním městem a následná jízda přeplněným vlakem byla poněkud náročnější, ale přesto na ni všichni rádi vzpomínáme.

Také město VYSOKÉ MÝTO je častým cílem našich cest. Jeho historické centrum s významnými památkami jsme si prohlédli při procházce před tanečním vystoupením ZUŠ, které jsme zhlédli v Šemberově divadle.

Na závěr celoročního projektu jsme si naplánovali výlet do muzea řemesel v „LETOHRADĚ“, kde jsme navštívili také zámecký park. Další zastávkou bylo tábořiště v Cakli, ve kterém jsme strávili zbytek dne v příjemném prostředí převážně sportovními aktivitami a hrami dětí. S nadšením většina využila možnosti vyzkoušet si pod odborným vedením horolezectví, vodáctví či střelbu z luku. Uspokojeni však byli i ti, co s oblibou nakupují. Výlet se letos opravdu vydařil, však jsme se také domů vrátili s úsměvem na tvářích.

Jaro v mateřské škole

Tematickou částí „Milé jaro je tu zas, příroda je plná krás“ jsme ve školce zahájili začátek letošních slunných dnů.

Krásy přírody jsme objevovali hned na PRVNÍCH JARNÍCH VYCHÁZKÁCH do okolí.

Moc rádi chodíme k rybníku Podedvorák. Na přelomu zimy a jara jsme se sem vydali – pozorovat BAGROVÁNÍ RYBNÍKA, což bylo obzvlášť výjimečné a zajímavé. Z obrovské kupy písku jsme na práci bagru i na všechna ostatní auta dobře viděli. Neobvyklé bylo pro nás i putování přes pole a rozježděnou cestou. Holínky jsme od samého bláta skoro neuzvedli, ale stálo to za to.

Něco nového také vždycky objevíme na našich VYCHÁZKÁCH KE SLATINĚ a druhým směrem – k lesu. Pozorujeme ráz krajiny i její bohatství (pampeliškovou louku, rozkvetlé stromy, ale i broučky, motýly, ptáky …).

Dění v přírodě nás inspiruje k dalším HRÁM, činnostem a VÝTVARNÉMU TVOŘENÍ.

V rámci projektů JARO A PTÁČÁTKA a JARO A MLÁĎÁTKA jsme zažili pěkný společný čas při dramatizacích, pohybových hrách, písničkách, příbězích z přírody, malování vajíček a jiném tvoření z různých materiálů.

Vyvrcholením byla (již tradiční) SLAVNOST KE DNI RODINY. Děti se velice těšily na tento čas strávený se svými rodiči ve školce. Připravily překvapení v podobě písniček („Domov“ a „Maminka“), veršů („Domeček“) a dárků (dečku potiskaly srdíčky, srdíčkový vějíř ozdobily kytičkami a nakreslily svou rodinu). Hlavním programem však bylo společné tvoření dětí s rodiči. Pod vedením výtvarnice Moniky Jakoubkové ze ZUŠ ve Vysokém Mýtě si každá rodina vytvořila z keramické hlíny svou velkou mísu s ozdobami. Vznikla nádherná díla. Výstava těchto keramických výrobků bude součástí Letní slavnosti na zahradě školy.

Poděkování

I v letošním školním roce se nám podařilo připravit mnoho školních akcí díky spolupráci s rodiči, prarodiči, zástupci obce i za podpory všech zaměstnanců školy. Zajímavý program kroužku ARTÍK (výrobu papírových krabiček) si připravila paní Jana Motlová, paní Dana Žabová představila dětem své KADEŘNICKÉ UMĚNÍ. Nejen s řemeslem truhlářským vždy rád pomůže pan Roček. Do VELIKONOČNÍ DÍLNY se s ochotou zapojily maminky dětí (paní Dlouhá, Šedová a Putnarová), aby nám pomohly s kraslicemi, ale zvlášť si vážíme i účasti tatínků, dědečků a babiček ( pana Líbala, Valenty, Starého a paní Trpkošové) v dílně košíkářské, díky nim si děti měly možnost vyzkoušet pletení pomlázek z vrbových proutků. Na přípravě DÁRKU pro maminky ke Dni matek se podílely naše paní kuchařky Eliška Petrašová a Lenka Prachařová.

Výborná spolupráce je též se zřizovatelem školy a jeho zástupci, těší nás, že rozvoj školy patří mezi jednu z priorit v obci. V minulém týdnu nám pan starosta Aleš Pecka pomohl zorganizovat SBĚR STARÉHO PAPÍRU .

O práci školy se aktivně zajímá i ŠKOLSKÁ RADA, která se pravidelně schází ve složení Jana Motlová, Jaroslava Bubláková, Jindřich Farkač, Jiří Šimek, Regina Žabová, Lenka Krapková. Zástupkyně rodičů navrhly zajímavou akci, kterou chtějí finančně podpořit naši školu. Připravily PRACOVNÍ DÍLNU pro rodiče a děti s výtvarným programem. Všem zúčastněným děkujeme. Společná díla rodičů a dětí můžete obdivovat a zakoupit na výstavě zahrádkářů, která se koná ve srubské moštárně 28. května 2011. Všem příznivcům srubské školy touto cestou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Zima v ZŠ

Již od sv. MARTINA děti netrpělivě vyhlížely první sněhové vločky a opravdu se brzy dočkaly. Už koncem listopadu jsme vytáhli boby a užívali si sněhové nadílky. A dobře jsme udělali, neboť letošní zima byla k milovníkům zimních sportů skoupá. Mrazivých dní však byl dostatek a proto se žáci 2. a 3. ročníku rozhodli vyzkoušet si truhlářské řemeslo a vyrobit KRMÍTKO pro ptáky. S nadšením jsme pak všichni pozorovali celá hejna opeřenců, pochutnávajících si na hostině, kterou jim děti nachystaly.

V zimních měsících jsme také přivítali ve škole několik hostů. Do HODINY AJ opět zavítala Jíťa, která přiletěla z Anglie. Dlouhou cestu přes Atlantský oceán musela absolvovat Diana (neteř paní učitelky Žabové), aby mohla vidět nejen své příbuzné, ale i žáky naší školy. Uvítali jsme tuto jedinečnou možnost dovědět se něco víc o životě ve státě Idaho v Americe.

Zajímavé bylo také setkání s redaktorem Českého rozhlasu panem Lukášem Peškou, který připravil o naší obci a škole reportáž do programu Posvícení.

V lednu jsme zapsali 13 předškoláků do 1. ROČNÍKU pro školní rok 2011/2012. Naopak naši nejstarší žáci již přemýšlejí, ve které škole budou v příštím roce pokračovat na druhém stupni. Někteří páťáci uvažují o studiu na gymnáziu a tak využili možnost zkušebních přijímacích testů. Přejeme jim, aby v dubnu byli stejně úspěšní. V únoru jsme přijali pozvání do obou choceňských škol. Prohlídku ZŠ CHOCEŇSKÉHO jsme spojili s bruslením na kluzišti. ZŠ Sv. Čecha připravila soutěžní program „PECKY FLÁKY PRO PÁŤÁKY“. I přesto, že některé nemocné páťáky museli nahradit žáci 4. ročníku, si děti vedly výborně a obsadily skvělé první místo. Mladší spolužáci spojili tento výlet s návštěvou knihovny a cukrárny .

I v zimním období jsme podnikli jednu vlastivědnou cestu za poznáním. Tentokrát bylo našim cílem svitavské MUZEUM. Tematicky jsme navázali na vánoční program v expozici s názvem „ Na návštěvě u babičky“, dále jsme si prohlédli výstavu ilustrací a knih Josefa Lady, ke které si naši žáci připravili i krátký program. Nečekaně nás zaujala i stálá výstava praček, která dokumentuje vývoj praní od valchy až po první automatickou pračku.

Nejvíce se však na závěr všichni těšili do nově otevřeného bazénu v Litomyšli.

Začátkem března jsme se vydali do minulosti s hlavními hrdiny filmu „Cesta do PRAVĚKU“ a „Osada havranů“, navázali jsme projektem, ve kterém se děti dověděly o životě v této době, ale také si vyzkoušely vyrobit pravěké ozdoby, oblečení a zbraně. Velmi pěkná byla dramatizace lovu na mamuta, kterou si na závěr připravili starší chlapci .

V tomto týdnu s radostí pozorujeme změny v počasí, které zvěstují blížící se jaro. Povídáme si o probouzející se přírodě, očekáváme návrat stěhovavých ptáků a opakujeme si názvy prvních JARNÍCH KVĚTIN.

Staráme se o přírodu

Po dobu tří týdnů v naší MŠ vykonávala praxi studentka pedagogické školy, Šárka Víchová. Využila tematickou část „Starám se o přírodu“. Připravila a zpracovala čtrnáctidenní ekologický projekt, zahrnující pracovní, výtvarné, dramatické, smyslové, pohybové, hudební a jazykové činnosti. Děti prostřednictvím různorodých činností objevovaly zajímavé souvislosti, ale využívaly i vlastní zkušenosti v diskuzních kruzích na dané téma. Při pracovních činnostech nejenže zhotovily zajímavé výrobky (lodičku z kelímku od paštiky, chrastítko z natrhaných kovových víček, kašírované barevné kelímky - coby kontejnérky, ruční papír), ale zároveň si osvojovaly materiály výrobků a učily se zábavnou formou správně třídit odpad. A teď, až nám sníh odhalí všechno, co do přírody nepatří, čeká nás ještě hodně práce v okolí naší školy.

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne v pátek 21. ledna 2011 v 16 hodin v budově naší školy. Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší žáci a učitelé školy.

Adventní čas

V náročném čtvrtletním opakování všichni žáci uspěli, a tak jsme se mohli s chutí pustit do vánočních příprav. K tomuto období neodmyslitelně patří pohádky a proto i my jsme advent zahájili divadelním představením s názvem „Duhová pohádka“.

Nejen pohádkové knížky si mohli prohlédnout naši prvňáčci při návštěvě místní knihovny, se kterou je seznámila paní Novotná spolu s panem starostou a panem Farkačem u příležitosti slavnosti Slabikáře. Jsme rádi, že mezi našimi žáky je mnoho opravdových čtenářů a pravidelných návštěvníků knihovny, pro které chvíle strávené s knihou nejsou povinností, ale zábavou. Věříme, že i pod vánočním stromečkem mnohé z nich pěkná kniha potěší.

V adventním čase jsme též navštívili ekologické centrum Paleta v Pardubicích. Součástí programu zaměřeného na vánoční tradice byla výroba svíček z včelího vosku, které si děti odvezly jako dárek pro své blízké. Velmi pěkná byla i výstava mechanických betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Nejvíce jsme však obdivovali Proboštův betlém ze dřeva. Toto řezbářské dílo, které obsahuje 400 postav, je největším betlémem na světě.

Ani letos své mladší kamarády nezklamali páťáci, kteří si připravili tradiční „Mikulášské divadlo.“

A protože v naší škole máme samé hodné žáky, nepotřebovali vůbec letošní čerti pytel. Zato pytlíčky plné překvapení (dar manželů Jany a Aleše Peckových) udělal radost nejen dětem, ale i dospělým. Roztomilou dvojicí byl Mikuláš s čertem, který si spolu s ostatními zatančil mazurku. Závěrečnou sladkou tečkou za celým programem byly výborné věnečky od paní Ročkové.

S pohádkami je spojeno i jméno spisovatelky Boženy Němcové. My jsme si však tentokrát připomněli její slavnou Babičku, abychom se inspirovali při tvorbě programu celoškolní slavnosti "STAROČESKÉ VÁNOCE". Díky spolupráci s rodiči, týmové práci všech zaměstnanců, ale především úžasnému nasazení dětí se nám podařilo připravit staročeskou světnici, ve které jsme se přenesli o několik století zpět a přiblížili si kouzlo Štědrého dne plného starobylých zvyků.

Příjemné bylo na závěr slavnosti posezení u vánočního stolu, plného cukroví od šikovných maminek a babiček.

Nejvíce se však děti vždy těší na "VÁNOČNÍ DEN" u stromečku a také na dárečky, kterými se obdarovávají navzájem. Letos jsme se rozhodli nadělit všem dětem jeden netradiční dárek. Pohádkou jsme školní rok začínali a pohádkou jsme i kalendářní rok zakončili. Tentokrát jsme ji však zahráli my dospělí. A tak jsme si ten poslední školní den užili mnoho legrace a rozloučili se s přáním pěkných vánočních prázdnin.

Přejeme i vám krásné Vánoce v podobě usměvavých očí vašich dětí.

Vánoční čas v mateřské škole

Předvánoční adventní doba nám přinesla mnohá překvapení. Sněhová nadílka je pro děti příležitostí k oblíbeným SNĚHOVÝM HRÁM, jako je bobování, kluzákování, koulování,

ale i tzv. „horolezectví“ (šplhání do prudkého svahu před školkou). Sněhovou pokrývku na louce před školou si děti s nadšením ozdobily sněhovými koulemi různých velikostí.

Také školku jsme si vánočně vyzdobili. Děti se zaujetím TVOŘILY svícínky a ozdoby z vizovického těsta, svíčky ze včelího vosku, zimní vločky, domečky, ozdoby a přáníčka z papíru.

Jeden podvečer prožily děti ve školce se svými rodiči při předvánoční KORÁLKOVÉ DÍLNĚ. Každý si podle své fantazie vytvořil vánoční hvězdičku z korálků. Všichni navlékali s takovým zaujetím, že skoro ani nezbyl čas na posezení u moučníků od maminek.

V předvánočním čase jsme si také vyjeli do EKO CENTRA v Oucmanicích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o bylinkách, ochutnali osm bylinkových čajů a sami si jeden uvařili. Zkusili jsme vyrobit i bylinková mýdla. Ovšem velké popularitě u dětí se těšil místní oslík, černé štěně a přátelské koťátko.

K adventní době u nás ve školce patří i koledy a vyprávění betlémského příběhu o narození Ježíše. Hráli a vyprávěli jsme si však i různé vánoční pohádky a zimní příběhy, přidali několik veršů a písniček, a PŘÍPRAVA na vánoční slavnost byla hotová.

VÁNOČNÍ SLAVNOST je každoročně takovým vyvrcholením adventního času v naší škole.

Děti se na ni velice těší, s láskou chystají dárečky a odpočítávají dny, kdy už nastane ten neopakovatelný večer. Letošní motivací pro děti ve školce bylo téma „Domov“.

Den před vánočními prázdninami přijde to poslední překvapení – VÁNOČNÍ DEN pro děti. Letos učitelky a paní hospodářka překvapily děti veselou pohádkou o zvířátkách v zimě. Díky přispění rodičů nechyběly ani dárky – pro kluky stavebnice Seva a pro dívenky dřevěný domeček s rodinkou.

Krásný vánoční čas!

Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme

Letošní slunečný podzim byl jako stvořený na vycházky za poznáváním nejbližšího okolí mateřské školy. Často byly naše vycházky motivované HROU NA PRŮZKUMNÍKY. Objevovali jsme nejen nové polní cesty, ale i jiné pohledy na ráz okolní krajiny. Vnímaly jsme barevnost podzimu, změny v přírodě, ale pozorovali jsme i podzimní práce na poli..

Na našich VYCHÁZKÁCH HUMNY se nejen dobře proběhneme, ale leccos se dozvíme o budování kanalizace a o stavbě nových domků.

U RYBNÍKA PODEDVORÁK zase pozorujeme vodní hladinu, život na ní, i v jejím okolí. Letos jsme měli štěstí – zastihli jsme rybáře při výlovu malých kapříků.

Vydařila se nám i VYCHÁZKA DO LESA, kde jsme obdivovali výšku stromů. Děti u jejich kořenů stavěly, s velkým zaujetím, domečky pro broučky - z klacíků, mechu a jiných lesních „pokladů“.

Z PŘÍRODNIN TVOŘÍME rádi i ve školce. A tak nám školku zdobili panáčci „Bramboráčci“, dlouhá ozdoba z navlečených kousků brambor a jeřabin, velký barevný podzimní list, ale také podzimní obraz ze všeho, co jsme v přírodě našli.

Pozorujeme a poznáváme STROMY KOLEM NÁS. Objevili jsme odlišnosti ve tvarech i v barvách listů a využili je k různým hrám, počítání, malování. Když jsme otiskli tvary listů do těsta a pak upekli a obarvili, vznikly zajímavé kachle.

Podzim jsme si zpestřili i maňáskovými scénkami, příběhy z přírody, dramatizacemi, písničkami i verši.

Babí léto v ZŠ

Po dvou měsících letních prázdnin se všichni vrátili do školních lavic odpočatí a plní zážitků.

1. ZÁŘÍ nás přivítala paní ředitelka školy a symbolicky odzvonila začátek nového školního roku. Po úvodní pohádce doprovodili páťáci své nejmenší spolužáky do jejich učebny a již se všichni zajímali, co se u nás změnilo. Přes prázdniny se ve škole nezahálelo.

1. třída byla vybavena modernějšími počítači (díky panu Valentovi a Šejnohovi). Ve všech třídách máme nové obklady okolo umyvadel a také chodby září po výmalbě čistotou . Uvítali jsme mezi námi paní učitelku Helenu Korábovou, která se hned s chutí pustila spolu s dětmi do podzimní výzdoby školy.

V prvním týdnu jsme zahájili celoroční projekt, ve kterém se letos formou třídních her zaměříme na ŘEMESLA známá i ta zapomenutá.

V průběhu září a října jsme využili několika pěkných dní k naučným cestám.

17. září jsme navštívili VÝSTAVU HUB v Chocni a při zpáteční cestě lesem jsme si pěkně "zahoubařili".

22 . září starší žáci podnikli cyklovýlet na VRACLAV, kde si zopakovali historii od pravěku až po barokní dobu. S nadšením si vyzkoušeli zbraně i uniformy vojáků 30.leté války.Malou zastávku jsme si udělali v Zámrsku, kde jsme obdivovali nerosty překrásných barev a tvarů.

V říjnu jsme vyrazili na několik pěších výprav a připomněli si místa v okolí , ke kterým se vážou místní pověsti (Čertův dub, ZAHRADNÍKŮV KŘÍŽ,) nebo jsou významnými krajinnými prvky. (BUČKŮV KOPEC, Slatinský kopec s kostelem aj.)

Na návštěvu do hodiny anglického jazyka také zavítala JÍŤA a tentokrát dětem vyprávěla o své prázdninové svatbě. Ve výtvarné výchově jsme pak navázali kresbou portrétu a děti vytvořily plakát , na kterém si zopakovali získanou slovní zásobu .

V den konání voleb do obecních zastupitelstev jsme slavnostně vyzdobili volební místnost vydařenými dětskými pracemi a uspořádali si DĚTSKÉ VOLBY.

V dalším týdnu jsme jeden den věnovali STŘEDOVĚKU.

22. října proběhlo v naší škole první srubské DÝŇOBRANÍ. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Rodiče spolu s dětmi vydlabali a nazdobili dýně tak úžasné, že jsme nakonec upustili od původního záměru vybrat ty nejhezčí, a vyhlásili jako výherní všechny výtvory. Zamýšlené ceny (létající lampiony - dar od místních zahrádkářů) v závěru rozzářily večerní oblohu a ukončily vydařenou akci.

První projektovou výpravou za řemesly byla 26. října návštěva ekologického centra v KOSTELECKÝCH HORKÁCH, kde si starší děti mohly vyzkoušet tkalcovské umění a mladší děti se zatím zaměřily na řemesla v lidových písních.

Kromě těchto zajímavých akcí mají za sebou žáci naší školy mnoho hodin pilné školní práce a tak se již všichni těší na podzimní prázdniny, které definitivně ukončí babí léto.

Pozn. Kliknutím na podtržené slovo se otevře fotoalbum.

Den v naší mateřské škole

Když děti přijdou do školky, vyberou si podle svého zájmu z nabídky nejrůznějších hraček a her. Nejvíce si oblíbily novou kuchyňku a velké molitanové kostky. Většina dětí využije i pracovně výtvarný koutek, kde tvoří své výrobky (tiskání bramborovými tiskátky, malování temperovými barvami, modelování, vystřihování, lepení…). Před svačinou si trošku zacvičíme nebo zahrajeme nějakou pohybovou hru. Po svačině se pak všichni sejdeme, abychom něco společně prožili a objevili. Vycházíme z příběhů, dramatizací, písniček a různých společných her, ale také diskutujeme nad různými tématy. Část dne trávíme venku. Na zahradě využívají děti pískoviště, ale také sportují - s míči, létajícími talíři, házedly… . K oblibě patří jízda na autíčkách. Často chodíme na vycházky do okolí a pozorujeme dění v přírodě - u rybníka, na louce, ale také práci na polích a na staveništi. Po obědě děti odpočívají, ale nejprve čteme pohádku na pokračování – teď je to „Příběh včelích medvídků“. Po odpočinku a svačině už na děti opět čekají oblíbené hračky.

Začátek školního roku v mateřské škole

V mateřské škole se s dětmi vzděláváme již osmý rok podle Školního vzdělávacího programu, jehož mottem je: „Jak to nejlíp udělat, aby tu byl každý rád“.

Přijde k nám jedenáct nových dětí, takže začneme tematickými částmi „Co mě čeká ve školce“ a "Já se dobře mám, že tu nejsem sám".

Různými hrami, dramatizacemi, příběhy, výtvarničením, muzicírováním …, poznávají děti nové prostředí a učí se v něm orientovat. Osvojují si režim, pravidla a požadavky na chování a jednání v novém prostředí. Seznamují se s ostatními dětmi a zaměstnanci. Osvojují si, co znamená „být kamarád“ a „mít kamarády“. Navazují a prohlubují vztahy ve skupině, učí se domlouvat a spolupracovat s ostatními. V prvních dnech pobyly se svými malými dětmi v mateřské škole maminky. Začali jsme společně pohádkou a pak se vydali poznávat, co nabízí skříně, košíky, police, bedýnky… Věříme, že i nové děti budou ve školce rády.

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011

Ve středu 1. září 2010 začíná pro žáky nový školní rok, který tradičně zahájíme pohádkou pana Jana Havla. Sejdeme se v 8.00 hodin v prostorách tělocvičny školy.

Ke slavnostnímu zahájení jsou srdečně zváni rodiče i prarodiče žáků prvního ročníku.

Těšíme se na setkání.

Další aktuality