image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Archiv stránek > MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 27. 4. 2020 vydalo MŠMT Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

§ 4 této vyhlášky ukládá řediteli školy za povinnost informovat žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí  školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a že nebylo možné splnit všechny výstupy ŠVP.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

ü  z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020),

ü  podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

ü  podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných  v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,

ü  podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole

(tj. do 10. 3. 2020).

Hodnocení na vysvědčení bude ze všech předmětů známkou.

Vysvědčení bude vydáno 30. 6. 2020.

 Plné znění Vyhlášky č. 211/2020

 

Doplňující informace k otevření školy

Milí rodiče,

předkládáme vám doplňující informace k otevření školy od 25. 5. 2020.

Žáci jsou rozděleni do tří skupin ve třech učebnách, každý žák má přidělenou svoji lavici. Skupiny jsou neměnné, nepotkají se ani o přestávkách, ani při obědě. Vše bude dodržováno podle manuálu MŠMT. 

·         skupina I     žáci 1. a 2. ročníku

paní učitelka Mgr. Zuzana Krapková,

odpolední aktivity (ŠD) Klára Ptáčková, DiS

·         skupina II   žáci 2. a 3. ročníku

paní učitelka Mgr. Lenka Krapková

·         skupina III žáci 4. a 5. ročníku

paní učitelka Regina Žabová

Školní družina je pouze pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku. U dětí, které neodcházejí samostatně, je třeba u vyzvedávání zvonit na zvonek školní družiny. Jelikož rodiče nesmí vstoupit do budovy školy, paní asistentka vám děti předá u hlavních vchodových dveří.

Stravování je zajištěno. Časy obědů: 

·         skupina I od 11.15 do 11. 45 hodin (potom ŠD)

·         skupina II od 11.45 do 12.15 hodin (po obědě odcházejí žáci domů)

·         skupina III od 12.15 do 12.45 hodin (po obědě odcházejí žáci domů)

Při ranním příchodu (mezi 7.30 – 8.00 hodin) žáci vstupují do školy hlavním vchodem s nasazenou rouškou. Dospělé osoby (rodiče, prarodiče,...) mají do budovy vstup zakázán (viz Manuál MŠMT). Dětem bude podána dezinfekce rukou, pedagogický dohled zajistí rozdělení do skupin a bezpečné rozestupy.

Žáci musí mít u sebe 2 roušky a sáčky na odkládání roušky.

DISTANČNÍ VÝUKA pro žáky, kteří už nenastoupí v tomto školním roce, dále trvá. Úkoly budou nadále zadávány prostřednictvím mailových adres rodičů. V případě jakýchkoli dotazů volejte na telefonní číslo 465486113 nebo pište

 na e-mail: skola.sruby@unet.cz.

 

Otevření základní školy

Vážení rodiče,

zde Vám předkládáme hygienický manuál MŠMT k otevření základní školy, včetně čestného prohlášení v Pdf (k vytištění). Podepsané čestné prohlášení předáte první den nástupu Vašeho dítěte do ZŠ.  Zároveň přikládáme dotazník ohledně docházky Vašeho dítěte do ZŠ a ŠD od 25. 5. 2020.

Vzhledem k personálním možnostem a dodržení hygienických podmínek MŠMT bude odpolední školní družina probíhat pouze pro trvale přihlášené žáky (=žáci, kteří navštěvovali ŠD od září 2019).

Dotazník je nutné odeslat do 18. 5. 2020 (pokud možno co nejdříve):

a) e-mailem: skola.sruby@unet.cz

b) nebo vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu školy

Pokud nebude dotazník odevzdán do 18. 5., Vaše dítě se bude do 30. 6. vzdělávat distančně (domácí škola).

K provozu základní školy (nejdůležitější informace):

·         Do ZŠ smí pouze zdravé dítě, nesmí vykazovat příznaky nemoci.

·         Pro žáky, kteří patří do rizikové skupiny nebo žijí ve společné domácnosti s někým z této skupiny (viz. Čestné prohlášení) se nástup do ZŠ nedoporučuje.

·         Čestné prohlášení odevzdají žáci první den nástupu do ZŠ, jinak jim nebude vstup umožněn.

·         Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě čisté roušky na den a sáček na uložení.

·         Budova školy bude otevřena od 7.30 hodin do 16 hodin.

·         Ranní družina nebude poskytována.

·         Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·         Žáci budou rozděleni do neměnných skupin - maximálně 15 žáků (bude upřesněno podle přihlášených dětí).

·         Výuka bude probíhat každý pracovní den v čase od 8 hodin do oběda.

·         Školní jídelna bude pro žáky ZŠ v provozu.

·         Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, budou odcházet po obědě domů (čas odchodů upřesníme až po vytvoření skupin cca 11.45 – 13.00h.).

·         Výuka tělesné výchovy včetně plavání není možná.

·         Odpolední zájmové kroužky nebudou probíhat.

Více informací naleznete v příloze s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Doporučujeme přečíst.

 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ - manuál MŠMT

Čestné prohlášení ZŠ

Dotazník k otevření základní školy

 

 

Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

zde Vám předkládáme hygienický manuál MŠMT k otevření mateřské školy, včetně čestného prohlášení v Pdf (k vytištění). Podepsané čestné prohlášení předáte první den nástupu Vašeho dítěte do MŠ.  Zároveň přikládáme dotazník ohledně docházky Vašeho dítěte do MŠ od 25. 5. 2020.

Dotazník je nutné odeslat do 18.5.2020:

a) e-mailem: skolka.aktuality@seznam.cz

b) do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

K provozu mateřské školy:

Ø  Do mateřské školy smí pouze zdravé dítě - nesmí vykazovat známky nachlazení.

Ø  Rodič musí podepsat čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte, a že byl seznámen  s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách svého dítěte. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude vstup dítěti  do MŠ umožněn.

Ø  Děti se mohou v prostorách mateřské školy pohybovat bez roušky.

Ø  Stravování v mateřské škole je bez omezení.

Ø  Pobyt venku bude možný pouze na školní zahradě.

 

Hygienické podmínky pro pobyt dětí v MŠ - manuál MŠMT

Čestné prohlášení

Dotazník k otevření mateřské školy

 

Stanovení úplaty v době mimořádného opatření 

Stanovení úplaty v MŠ

Stanovení úplaty ve ŠD

 

 

Náměty pro domácí procvičování

Domácí škola

Školní družina