image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku·         Škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

·         Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

·         Ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření – časté mytí rukou, dezinfekce rukou při vstupu do školy a do školní jídelny, časté a intenzivní větrání učeben.

·         Prosíme, aby děti měly s sebou 1 roušku v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.

·         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·         Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, nasadí si roušku a bude umístěn do samostatné místnosti, pedagog bude kontaktovat zákonné zástupce pro bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Dále by měl zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

·         Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

V případě jakýchkoliv změn bude škola zákonné zástupce neprodleně informovat o následných krocích.