image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k novému školnímu roku 2021/2022

Informace k novému školnímu roku 2021/2022 

 

 Vážení rodiče,

 shrnuli jsme pro Vás přehled pravidel pro návrat dětí do školy.

 

  První školní den – středa 1. září 2021

ü        Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v tělocvičně školy pohádkou „Ferda mravenec“ (prosím, vybavte své děti rouškou).

ü        U všech žáků 1. – 5. ročníku bude v tento den provedeno preventivní screeningové testování, které proběhne ve všech třídách v 7. 30 hodin.

ü      První školní den skončí zahájení cca v 9.15 hodin. Poté žáci mohou odcházet domů nebo v případě potřeby do školní družiny (prosím napište dětem na lísteček, zda mají 1. září odcházet po     zahájení samy domů nebo půjdou do školní družiny včetně času odchodu a potřeby oběda – viz. vzor níže).

ü       Obědy se budou pro přihlášené strávníky vydávat v 11.30 hodin  (dle lístečku).

 

  Následné školní dny – čtvrtek 2. září a pátek 3. září 2021

ü     Vyučování bude probíhat v kmenových třídách, uskuteční se třídnické hodiny, budou řešeny organizační záležitosti.

ü     Vyučování bude ukončeno:

§  1., 2. a 3. ročník v 11.40 hodin (žáci poté přecházejí na oběd a do ŠD – dle přihlášek, které obdrží 1. září – prosíme vyplňte a pošlete hned ve čtvrtek

§  4. a 5. ročník ve 12.00 hodin (žáci poté odcházejí na oběd dle přihlášek a domů).

ü      Od pondělí 6. 9. 2021 bude zahájena výuka podle rozvrhu hodin na školní rok 2021/2022.

 

  Základní hygienická pravidla  

 

ü  Žáci a zaměstnanci základní školy mají povinnost nosit roušku (respirátor) ve společných prostorách školy, při výuce v učebnách, v tělocvičně nebo na hřišti tato povinnost není.

ü  Ostatní osoby při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a po celou dobu své přítomnosti budou mít zakrytá ústa a nos respirátorem.

ü  Rodiče žáků 2 . – 5. ročníku žádáme, aby doprovázeli své děti pouze k hlavnímu vchodu (do šatny nebo do tříd zvládnou děti už dojít samy).

ü  Prvňáčky mohou doprovodit do školy v počátečním období rodiče.

 

  Preventivní testování žáků ve škole 

üVe škole proběhne preventivní screeningové testování žáků, a to pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy RAT) GENRUI. Video: ZDE

ü  Frekvence testování pro všechny žáky bude 3x po sobě, a to v termínech:

1. září 2021, 6. září 2021 a 9. září 2021 vždy v 7. 30 hodin ve třídách.

ü  Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

§  po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),

§  případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

ü  V případě pozitivního výsledku testu u žáka zajistí škola tento postup: izolace od ostatních přítomných ve škole, informování zákonného zástupce žáka. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

ü  Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že žák byl testován s pozitivním výsledkem.

 

Podrobné informace o provozu škol, antigenním testování jsou uveřejněny zde: Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19“.

 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................

 

 

Dne 1 září 2021 půjde _________________________________________________(jméno):

 

NA OBĚD                                                      ANO    x          NE

SÁM  DOMŮ v 9.15 hodin                            ANO      x       NE

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY                     ANO (v případě ANO upřesněte odchod ze ŠD – kdy a s kým)  x    NE

                                              

 

                                                                                                    --------------------------------------------------------

                                                                                                                      Podpis rodičů