image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Provoz MŠ od 12. 4. 2021Informace o provozu MŠ od 12. 4. 2021

 
 • do MŠ nastupují pouze děti s povinnou předškolní docházkou, tj. děti, které půjdou letos k zápisu do ZŠ
 • dále je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ dětem, jejichž zákonní zástupci pracují ve vybraných oborech dle MO MZDR14600/2021-1/MIN/KAN) 
 • děti mohou vstoupit do prostor MŠ pouze bez příznaků jakéhokoli infekčního onemocnění, vstup všech ostatních osob podléhá stejným hygienickým      opatřením, která jsou aktuálně platná (respirátor)
 • děti mají povinnost být testovány 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy (LEPU Rapid). Pokud v tyto dny nebudou přítomny, budou se testovat v den následující nebo v den příchodu do MŠ.
 • testování dítěte provádí rodič nebo osoba, kterou rodič pověří (nikoliv pedagog), ihned po příchodu do MŠ podle pokynů pedagoga
  prohlédněte si tento video-návod (video je určeno školním dětem, nicméně testy pro děti z MŠ a způsob testování je stejný, proto video doporučujeme shlédnout, abyste věděli, jak postupovat při testování Vašich dětí) 
 • doporučujeme počkat s dítětem na výsledek testu (cca 15min), v případě pozitivního testu rodič dítě ihned odvádí domů
 • pokud rodič nemá možnost vyčkat na výsledek testu, oznámí tuto skutečnost učitelce MŠ (v případě pozitivního testu bude rodič ihned kontaktován telefonicky a má povinnost dítě neprodleně vyzvednout z MŠ)
 • testování se neprovádí u dětí, které prodělaly covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem (nutné doložit lékařskou zprávou nebo potvrzením z laboratoře v písemné nebo elektronické podobě)

 

 • děti v MŠ nemusí mít roušku, ale žádáme Vás o jednu chirurgickou roušku pro dítě, kterou bude mít ve skříňce pro případ nutnosti (látkové být nesmí)
 • výuka předškoláků bude probíhat ve třídě MŠ1
 • všechny děti, které od 12. 4. 2021 nastupují do MŠ mají automaticky přihlášené obědy, které je v případě nepřítomnosti dítěte potřeba odhlásit podle platných pravidel
 
Rodiče ostatních děti, kterých se výše uvedené informace netýkají, mohou i nadále využívat náměty ze Školičky doma a What´sApp skupinu.
 
Kolektiv MŠ